top of page

 

КЛУБ-ГАЛЕРИЯ РИМСКИ ПЪТ
пространствено оформление
 
керамичните обекти и живописта са изработени от Цветана Векова - сестра
 
Варна
 
 
назад
 

 

bottom of page