top of page

 

МАКЕТ НА КЪСНОАНТИЧНИ ПЕЩИ ЗА СТРОИТЕЛНА И БИТОВА КЕРАМИКА ОТ ВАРНЕНСКИЯ РЕГИОН
 
Археологически музей Варна
 
2013г.
 
 
назад
 

 

 

работен процес
bottom of page