КОМПОЗИЦИЯ НА БРЕГА
 
маслени бои, платно
 
 
назад